Author Topic: तहान  (Read 460 times)

Offline Dnyaneshwar Musale

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 129
  • Gender: Male
तहान
« on: November 05, 2015, 12:38:04 AM »
तापले हे रान
झाडानाही टाकली मान
भागवना नभा माझी तहान

नदी नाले झाले कोरडे
जनावरही फोडतात हमबरडे
रस्ते ही झाले उदास
पावसाला पडले ग्रहण खग्रास

माळराने झाली वाळवंट
फुटु लागला शेतकरयाचा कंट
पेटला हा निखारा
गंज चढला पाखरा
आता भागवना नभा माझी तहान

कशी भागवणार तहान
पोर अजुन आहेत लहान
मायेला कुरवाळीतय लेकरु
जस गाईला चाटतय पाण्यावाचुन वासरु .
आता भागवना  नभा माझी तहान
फुलन समद रान
फुलन समद रान.           

Marathi Kavita : मराठी कविता