Author Topic: भाकर  (Read 355 times)

भाकर
« on: November 10, 2017, 07:54:29 PM »
भाकर

कधी मायेच्या छायेतली
कधी पोटच्या गोळ्यासाठी जपून ठेवलेली भाकर

कधी उसनं वारी पिठाची
 तर कधी मागून आणलेली भाकर

आपल्या पोटाला चिमटा घेऊन
टोपल्यात अर्धी कोर ठेवलेली भाकर

कधी घामाच्या कष्टातून मिळवलेली
तर कधी लाथाळून दिलेल्या
पेंडक्यात जपून ठेवलेली भाकर

आता मिळत नाही त्या माझ्या
माई नं रक्ताचं पाणी मिळसळून बनवलेली भाकर

आज पहा या पोटच्या गोळ्याची किमया
माय उपाशी अन तिला मिळत नाही भाकर


✍🏻(कवी.अमोलभाऊ शिंदे पाटील).
मो.9637040900.अहमदनगर

Marathi Kavita : मराठी कविता