Author Topic: कविता आडोसा  (Read 394 times)

Offline kumudkadam

  • Newbie
  • *
  • Posts: 37
कविता आडोसा
« on: July 05, 2018, 01:22:31 AM »
आडोसा
अडोसा एक अशी बाब आहे.

जो तो मिळवू पाहतो
कोणास एकांती मिळे
गर्दीत कोणा मिळतो
बस स्थानकी ग्राहक
प्रवासीं गाडी वाहक
रेल्वे स्थानकी पाळत
कोण्या चोरांची आम्हास
भाडेकरू आसोजात
मिळकतीचा मालक
आडोसा शोधत राही
टाळण्या तंटा नाहक

Marathi Kavita : मराठी कविता