Author Topic: खान्देश ना खान्देशी  (Read 286 times)

Offline Lalit Patil Sunodekar

  • Newbie
  • *
  • Posts: 6
खान्देश ना खान्देशी
« on: October 15, 2018, 08:07:14 AM »
काय सांगु तुमले व्यथा आमनी,
आम्ही शेतस खान्देश ना खान्देशी...

सकाय व्हताच वावरमा जाणारा बाप मना,
तेल नही म्हणीसन,
कोल्ला-वल्ला खुळा-भाकर हाऊ खुराक त्याना,
काय सांगु तुमले व्यथा आमनी,
आम्ही शेतस खान्देश ना खान्देशी...

बाप ना न्याहरीवर तेल नही,
म्हणीसन नकटभर तेल लेवाले,
आधलंभर बाजरी लयी जाणारी माय मनी,
काय सांगु तुमले व्यथा आमनी,
आम्ही शेतस खान्देश ना खान्देशी...

दिवायी ना सुट्टी मा नातु यी,
म्हणीसन फराय ना करता,
बाजरीना बदलामा मुरमुरा लेणारी धल्ली मनी,
नवा कपडा लेवाना करता,
कपाशीनं गासोड लयी जाणारा धल्ला मना,
काय सांगु तुमले व्यथा आमनी,
आम्ही शेतस खान्देश ना खान्देशी...

                            -ललित पाटील-

Marathi Kavita : मराठी कविता