Author Topic: एकटा  (Read 529 times)

Offline Rohit Ramchandra Jadhav

  • Newbie
  • *
  • Posts: 4
एकटा
« on: May 27, 2018, 10:42:33 AM »
                   एकटा💔


     बसलो एकटा की आठवन तुझी येते....
     साथ सोडून तु अशी दुर का जाते???

     विचारांचे वादळ माझ्या मनात
घोगांळते...
    कधी येत परत आठवन तुझी येते.
    तुझ्या प्रेमाचे प्रतिक कायम     
काळजात राहते...

       चित्र तुझे ते डोळ्यात ऊभे राहते...
       पुन्हा कधी भेटशील हिच...           
इच्छा मनात राहते.....

      सोडुनी आरध्यावर  मला,
तु अशी दुर का जाते???

भेटिच्या त्या आठवनीणे
मन माझे सुन्न होते...

      कधी येत परत आठवन तुझी येते.....
      नशीबाचे दोष तु घरच्यांना का देते???

बळजबरी ने जरी लग्न केले,
तरी प्रेम हे प्रेमच राहते.....

     वाईट समाजात तु लक्ष का देते???
     मी आसताना तु भय कोनाच ...
आणि का घेते???
    ह्रदयाचे नाते तु या समाजाला
 का सांगते???
याच्यशी लडल्यावरच प्रेम .....!!
        आमरण राहते..!!!
        प्रेम आमरण राहते.......

बसलो एकटा की आठवन तुझी येते....
साथ सोडून तु अशी दुर का जाते???
                       

                             
                        रोहीत जाधव.
                    मो.९७३०६७८६९८
« Last Edit: May 27, 2018, 11:55:22 AM by Rohit Ramchandra Jadhav »

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline Rohit Ramchandra Jadhav

  • Newbie
  • *
  • Posts: 4
Re: एकटा
« Reply #1 on: May 27, 2018, 10:46:21 AM »
http://
                  💔एकटा💔


     बसलो एकटा की आठवन तुझी येते....
     साथ सोडून तु अशी दुर का जाते???

     विचारांचे वादळ माझ्या मनात
घोगांळते...
    कधी येत परत आठवन तुझी येते.
    तुझ्या प्रेमाचे प्रतिक कायम     
काळजात राहते...

       चित्र तुझे ते डोळ्यात ऊभे राहते...
       पुन्हा कधी भेटशील हिच...           
इच्छा मनात राहते.....

      सोडुनी आरध्यावर  मला,
तु अशी दुर का जाते???

भेटिच्या त्या आठवनीणे
मन माझे सुन्न होते...

      कधी येत परत आठवन तुझी येते.....
      नशीबाचे दोष तु घरच्यांना का देते???

बळजबरी ने जरी लग्न केले,
तरी प्रेम हे प्रेमच राहते.....

     वाईट समाजात तु लक्ष का देते???
     मी आसताना तु भय कोनाच ...
आणि का घेते???
    ह्रदयाचे नाते तु या समाजाला
 का सांगते???
याच्यशी लडल्यावरच प्रेम .....!!
        आमरण राहते..!!!
        प्रेम आमरण राहते.......

बसलो एकटा की आठवन तुझी येते....
साथ सोडून तु अशी दुर का जाते???
                       

                             
                        रोहीत जाधव.
                     मो. ९७३०६७८६९८
« Last Edit: May 27, 2018, 11:53:04 AM by Rohit Ramchandra Jadhav »