Author Topic: नाही तुझा ठाव रं  (Read 547 times)

Offline sanjay limbaji bansode

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 260
नाही तुझा ठाव रं
« on: September 29, 2017, 06:40:24 PM »
लंगड़ा तुझा डाव लेका

लंगड़ा तुझा भाव रं

जगी किर्ती नाव परि

नाही तुझा ठाव रं ॥
दान आलं खूप तुला

सोन्याचं मुख रं

देणारा खाई तूप परि

नाही त्याला सुख रं ।
श्रद्धेचा घाली घाव

त्याला पैशाची हाव रं

जगी किर्ती नाव परि

नाही तुझा ठाव रं ॥
नावानं तुझ्या आज

यानं मांडला गोंधळ

पुण्य नाही पाप केलं

यानं होऊन आंधळ ।
झाला वेडा गाव मनी

नाही भक्तीभाव रं

जगी किर्ती नाव परि

नाही तुझा ठाव रं ॥
संजय लिंबाजी बनसोडे
sanjaylbansode.blogspot.com

Marathi Kavita : मराठी कविता