Author Topic: उदास वावरे  (Read 306 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
उदास वावरे
« on: October 08, 2017, 08:21:23 PM »
उदास वावरे
************:::
उदास वावरे
तुझ्या मंदिरात
तोच घंटानाद
रोज करी

तीच ती आरती
तीर्थ नि प्रसाद
करी मोजदाद
पुण्याची मी

नच हालचाल
नच बोलचाल
ओघळेना कौल
फुलातला

अहो विश्वंभरा
देई मज दान
कृपेचा लहान
घास मुखी

विक्रांत लाचार
कुठे रे जाणार
तुझ्या पायावर
जन्म माझा
डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
http://kavitesathikavita.blogspot.in


Marathi Kavita : मराठी कविता