Author Topic: दत्ते नादावले  (Read 345 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
दत्ते नादावले
« on: October 08, 2017, 08:42:58 PM »
दत्ते नादावले

दत्ते नादावले
वाया घालवले
ईह दुरावले
वेडेपणी

गोळा करी पदे
शोधून शोधून
प्रेमाने गायन
मग करी

भिकेची ती झोळी 
प्रिय वाटे भारी
वस्त्र दिगंबरी
घ्यावे  वाटे

देहा लागो राख
मन सोडो लाग
दत्तात्रेय राग
प्रिय जीवा

सुटो नाव गाव
हटो धन मान
नित्य निरंजन 
कळो वाटे

विक्रांत फसला
जगास वाटला 
उलटा फिरला
कृपाफळे

डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
http;//kavitesathikavita.blogspot.in


Marathi Kavita : मराठी कविता