Author Topic: तसबीर  (Read 159 times)

Offline Kishor Dange

  • Newbie
  • *
  • Posts: 10
तसबीर
« on: October 31, 2015, 11:56:16 PM »
उर फाडून मी दाखवू शकत नाही,
कारण मला जगायचे आहे...
उरातल्या त्या तसबीरीला,
खुप खुप जपायचे आहे.....

Marathi Kavita : मराठी कविता