Author Topic: विसरलो भिमाला  (Read 349 times)

Offline Ravi kamble

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 106
विसरलो भिमाला
« on: November 06, 2015, 12:02:40 PM »
!! विसरलो भिमाला !!

महासत्तेच्या या वाटेवरती
आपण विज्ञानाने जोडलो
             विसरून गेलो त्या भिमाला
             ज्याच्या मुळे आज घडलो..!

बावीस प्रतिज्ञा माहीत नाही
आम्ही देव देव करीत वाढलो
             ना जागलो भिमाच्या शब्दाला
              ज्याच्या मुळे आज घडलो..!

बंद पडल्यात विहारं आज
ना अजुन धम्माशी जुडलो
              विसरलो सारे दीक्षाभुमीला
              ज्याच्या मुळे आज घडलो..!

पन्नास झाली री. पा. ई गट
आम्ही आमच्यातच भांडलो
              गद्दार झालो आम्ही भिमाला
              ज्याच्या मुळे आज घडलो..!

कोण ओढेल हा रथ भिमाचा
आम्ही स्वार्थ विचारात बुडलो
               विसरलो सारे भिम  बापाला
               ज्याच्या मुळे आज घडलो..!
×××××××××××××××××××××××××××××
स्वलिखित:-रविंद्र कांबळे पुणे 9970291212

Marathi Kavita : मराठी कविता