Author Topic: आई  (Read 743 times)

Offline atulgurav1987

  • Newbie
  • *
  • Posts: 2
आई
« on: August 20, 2018, 02:59:42 PM »
                                          आई                                                                                                                                             
                                    (मुलाचा जन्म)                                                                                                                
                   चिमुकल्या पावलांनी,तुझा जन्म होतो जेव्हा,                                                                                                                         
                   अज्ञात असतात प्रसवाच्या वेदना तेव्हा .                                                       
                   तुझे  अश्रू  , तिझे  हास्य ,                                                               
                   हे गणित समजवणार कोण ? आणि केव्हा ???                                                                                                                  
                                     (बालपण)                                                 
                   आता तू बोलायला लागलास,                                                                                                                               
                   कारण शब्द भरवते ती .                                                      
                   आता तू हसायला लागलास ,                                                             
                   पण अश्रू अजूनही पुसते ती .                                                    
                                      (शाळा)                                                         
                   जेवण  तू  करतोस ,                                                            
                   खरकटं  काढते   ती .                                                            
                   शाळेत  तू  जातोस ,                                                            
                   शिकवत असते ती  .                                                      
                                      (कॉलेज)                                                         
                   माझे आंघोळीचे कपडे कुठे आहेत ?                                                            
                   तू  ओरडतोस  तिच्यावरती .                                                     
                   बाथरूमच्या खुंटीवरून काढून,                                                     
                   तुझ्याच हातात आणून देते ती .                                                            
                                      (नोकरी)                                                                                                         
                   डिग्री घेऊन,नोकरीला लागतोस तू ,                                                     
                   तुझ्यासाठी साथीदार शोधते ती ,                                                  
                   सर्वस्व तुला अर्पण करून ,                                                     
                   स्वतःच  हरवते  ती .                                                   
                                       (लग्न)                                                  
                    तुला वाटतं,तूच कामावर जातोस,                                                          
                    घर  चालवते  ती .                                                                
                    तुला वाटतं,तूच घर चालवतोस,                                           
                    चालायला  शिकवते  ती .                                          
                                    (लग्नानंतर)                                             
                    आता आई म्हातारी झालेय ,                                                         
                    चिड - चिड करतोस  तू .                                                       
                    सेवेचं  ढोंग  करून ,                                                    
                    तिच्यासाठी आश्रम शोधतोस तू.                                                            
                                                                                                                                                                                                             
                    नऊ महिने गर्भात जागा दिली,                                             
                    विसरलास का  रे  तू ?                                                                                                                                    
                    तिला  नर्कात  टाकून ,                                                    
                    स्वर्गात जाशील का रे तू ???                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                               
                                             - अतुल मनोहर गुरव .

Marathi Kavita : मराठी कविता