Author Topic: love of chemist boy  (Read 610 times)

Offline sandip jagtap

  • Newbie
  • *
  • Posts: 3
love of chemist boy
« on: February 08, 2018, 07:18:09 PM »
                sandip jagtap

love of chemist boy
 जेव्हा तिला मी पाहिले मी
माझं नावही विसरून गेलो होतो,
मणाचे  electron देऊन तिला
carbocation  झालो होतो.

मन नेहमी माझं तीझ्यासाठीच
झुरत आहे,
 प्रेम  होण्यासाठी आमचे
 catalyst हि प्रेयत्न करत आहे.

तीला पाहण्यामध्ये एक 
 alcohol  ची नशा असते,
जेव्हा ती दिसत नाही
sodium metal सारखी दशा असते.

जेव्हा ती जवळ असते
nitrous oxide चा भास होतो,
जेव्हा तो दिसत नाही
oxygen चा ही त्रास होतो.

काय माहित साला प्रेमामध्येही एवढा
 chemical लोचा असतो,
एवढ्या  reaction सोडुन तर
मी univarsity मध्ये first आलो असतो.

                sandip jagtap

   my blog- sandipsjagtap.blogspot.in
« Last Edit: February 18, 2018, 11:55:55 PM by sandip jagtap »

Marathi Kavita : मराठी कविता