Author Topic: मनात आहे सांगायचे पण  (Read 1188 times)

Offline sameer3971

  • Newbie
  • *
  • Posts: 40
मनात आहे सांगायचे पण
« on: November 14, 2015, 01:10:42 PM »
मनात आहे सांगायचे पण
मनात वाटते भीती मजला
उगाच तुट्तील धागे आपुले
उगाच वेगळ्या होतील वाटा

खूप आहे दाटलेले अन
मनात आहे खूप साठलेले
उगाच डोळ्यातून छलकले
उगीचे आहे सल ते ओले

कधी विचारी मी मलाच
का रे? हा अबोला आहे
मोकळे पणाची ती मैफिल
कुठे रे? आज हरवली आहे

वाटले बाहूत मोकळे आज व्हावे
मोजकेच पण क्षणी आतुर असावे
झोकणे नकोच; पण ओतून मी रहावे
श्वासात माझ्या फक्त वाहनेच असावे

एकांत हा वाटतो जीवघेणा
उकांत पण आहे निशब्द सारा
भेटलेल्या त्या कैक क्षणांचा
आठवांचा फक्त कैफ तो उरला

जुळलेल्या जाणीवांचे भावनांचे
उसवलेल्या नात्यांचे गुंतण्याचे
उगाच तुटतील धागे आपुले
घटकेच उरात भीती ही दाटते

समीर..
मालाड, मुंबई.

Marathi Kavita : मराठी कविता


Madhavi Chikhale

  • Guest
Re: मनात आहे सांगायचे पण
« Reply #1 on: November 14, 2015, 02:47:19 PM »
Ohhhh... Kya baat!!!! Apratim!!