Author Topic: प्रिय सखी  (Read 463 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
प्रिय सखी
« on: January 05, 2018, 09:52:02 PM »

प्रिय सखी
***********

कधी जीवनात
अगदी अकस्मात
न मागता हातात
येते भाग्य

तसे तुझे येणे
सभोवती असणे
हसणे बोलणे
असते काही

हसते जीवन
तुझ्या ओठातून
जीवा निववून
जातेस तू

तू सुखाची
झुळूक क्षणाची
होते हृदयाची
ठेव माझ्या

हातात घेऊन
मी ते क्षण कण
ठेवतो जपून
प्रिय सखी

डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
http://kavitesathikavita.blogspot.in

Marathi Kavita : मराठी कविता