Author Topic: सांग ना प्रिये  (Read 169 times)

Offline Shubham wankhade

  • Newbie
  • *
  • Posts: 2
सांग ना प्रिये
« on: June 10, 2018, 12:59:51 PM »
सांग ना प्रिये
तुझा आठवणीत धुंद होतो मी
तुझा स्वप्नात मंद होतो मी

गेलेले दिवस आणि येणारी रात्र
यांचा सोबत फक्त खेळत राहतो मी

ज्या प्रमाने एखादी वाऱ्याची झुळूक
हळुवार पणे अंगाला स्पर्श करून जाते

अगदी त्याच प्रमाणे तुझी ओढ मनाला टोचून जाते

तुला नाही सांगत मी की माझा मनात काय आहे
 
पण हे पण खरं आहे तुलाही विचारणार नाही मी की तुझा मनात काय आहे

मला माहीत नाही तुझा मनात मी आहे की नाही

पण एवढं मात्र नक्की माझा मनात फक्त तूच आणि तूच आहे

Marathi Kavita : मराठी कविता