Author Topic: नवीन वर्ष  (Read 780 times)

Offline Yogesh_Patil

  • Newbie
  • *
  • Posts: 1
नवीन वर्ष
« on: November 04, 2018, 12:02:00 PM »
जगतांना गाठीला आलेले
           कडू अनुभव
लिंबाच्या पाना सारखे
           स्वीकारत
भलेपनाचा गोडवा
            ओठांवर ठेवावा
असा पाडवा
             समजुतदार असावा
अशा समंजस नववर्षाचे मनःपूर्वक  स्वागत.........


         Yogesh patil
        8788844678

Marathi Kavita : मराठी कविता