Author Topic: आठवणीत तुझ्या मी  (Read 1210 times)

Offline yallappa.kokane

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 318
  • Gender: Male
आठवणीत तुझ्या मी
« on: November 09, 2018, 12:13:13 AM »
आठवणीत तुझ्या मी राहतो दिन राती।।
आहे नाव तुझे सखे सदा माझ्या ओठी।।धृ।।

जीव हा बघ तुझ्यात गुंतला।।
भास हा तुझाच होई मजला।।
विसरू जगास साऱ्या जोडू प्रेमाची नाती।।
आहे नाव तुझे सखे सदा माझ्या ओठी।।१।।

नजरेचे इशारे आता लाख झाले।।
काळजात प्रिये खोल वार झाले।।
गाऊ गाणी प्रितीची घेऊन हात हाती।।
आहे सदा माझ्या सखे नाव तुझे ओठी।।२।।

आठवणीत तुझ्या मी राहतो दिन राती।।
आहे नाव तुझे सखे सदा माझ्या ओठी।।धृ।।

यल्लप्पा कोकणे
०८ नोव्हेंबर २०१८

९८९२५६७२६४
यल्लप्पा सटवाजी कोकणे
९८९२५६७२६४
बदलापूर

Marathi Kavita : मराठी कविता