Author Topic: रूप  (Read 5745 times)

रूप
« on: March 20, 2017, 05:02:04 PM »
त्याच्या मधाळ शब्दात
ओठांची मोहोळ खुले
तिच्या दीर्घ हास्यात
हृदयात त्याच्या धडधडे
गालावरची खळी पाहून
पोटात खड्डा पडे
पापणीच्या शिंपल्यात
मोती नजरेचा चमके
डोळ्यावरली अलगद बट
वाऱ्यासह हेलकावे
चंद्रापरी देखणे रूप
पाहून रोमरोम शहारे
थिजले तुझ्या रूपात
माझे कटाक्ष चोरटे
लावी वेड जीवा
घायाळ रूप देखणे

--And in her Smile I see something more beautiful than in the stars
Pallavi Kumbhar

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline Deokumar

  • Newbie
  • *
  • Posts: 30
Re: रूप
« Reply #1 on: February 15, 2018, 05:27:02 PM »
खुप छान ओळी....