Author Topic: मदहोश  (Read 1548 times)

Offline sanjweli

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 105
मदहोश
« on: July 16, 2017, 09:37:14 PM »
४/१/२०१७

मदहोश

नीज जवळी माझ्या साजना
नको कुठला दुरावा आता

कुंकुम भाळी तुझाच साजना
नको कुठला रुसवा फुगवा

मी नार सावळी तुझी साजना
नको पाहु कुठला अंत आता

गालाला खळी माझ्या साजना
नाही कुठला डाव फसवा

सोन्याची मासळी तूच साजना
नको चमचमू मी वेडा नाखवा

लाज कसली कसला परकेपणा
नको  कुठला  उठाठोप आता

मी तुझा तू  माझी साजना
नको कुठली घालमेल जीवाला

सरली सगळी रात साजना
नको शिनवू जीव माझा

धुंद तू मी मदहोश साजना
नको कुणाची पर्वा आता

© महेंद्र विठ्ठलराव गांगर्डे पाटील
9422909143

Marathi Kavita : मराठी कविता