Author Topic: मिठी  (Read 2666 times)

Offline sanjweli

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 105
मिठी
« on: July 16, 2017, 09:48:51 PM »
१७/१२/२०१६.                         

रात्रीचा प्रहर सखे,
ये जवळी मिठीत जरा,
प्रणयाची ही रात असे,
रे कुंतली माळ मोगरा,
 
भ्रमरही सभोवताली भिरभिरे
बरसे प्रीतीचा वळीव बरवा
विलग होउ देे कमलदले
पसरु दे दरवळ सारा   

श्वासातही श्वास गुंतू दे,
भेद अंतरंगी खुलू दे सारा,
तू नभी चांद लखलखे,
 रे मजसी का दुरावा,
   
ओठ अजुन थरथरे,
अवखळही मंद गारवा,
रे गाल गुलाबी कसे,
नजरी नजर भिडवून पहा,
 
मधुर मिलनी गुंफू दे,
रे प्राजक्ताचा अमोघ सडा,
एकरुप एकचित्त होऊ दे
मदहोष ही आसमंत असा

हातात हात असु दे,
अधीरही हा जीव मिलनाला,
अबोल प्रीती बहरु दे,
भेद मनीचा खोल सारा.

©-महेंद्र विठ्ठलराव गांगर्डे पाटील
9422909143

Marathi Kavita : मराठी कविता