Author Topic: शृंगार  (Read 2173 times)

Offline Pravin Dongardive

 • Newbie
 • *
 • Posts: 12
शृंगार
« on: December 05, 2017, 01:10:24 PM »
        शृंगार
रोजच पाहतो तुझा चेहरा
आज वाटे नवीन काही
शृंगाराची खान तुझी
नजरेचा बाण घायाळ करी
कमरेवरचा हात तुझा
नजर झुकवित किंचित खाली
ओठावरती चमकते लाली
हा शृंगार कुणासाठी
नटली अशी जणू भासते नटी
उतावीळ झाला जीव
तुला भेटण्यासाठी
मधाळ तुझे ओठ
त्यावर ठेवून अलगद बोट
इशारा करशी मज काही
पैंजणांचा नाद मधुर
असा वाजतो तुझ्या पायी
चाल तुझी जणू चालली वाघीण
डुलते मान जशी डुलती नागिन
कुणास मि काय बोलू
नजरा तुझ्यावर हजार आहेत
शृंगाराची नशा तुझ्या
आज प्रत्येकाच्या नजरेत आहे
                           प्रविण डोंगरदिवे 
                           मो.- ८८८८१७६१८४

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline Shrikant R. Deshmane

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 502
 • Gender: Male
 • कविता म्हणजे कागद, लेखणी अन् तू...
Re: शृंगार
« Reply #1 on: December 18, 2017, 03:49:04 PM »
शृंगाराची खान तुझी
नजरेचा बाण घायाळ करी
कमरेवरचा हात तुझा
नजर झुकवित किंचित खाली
ओठावरती चमकते लाली
हा शृंगार कुणासाठी

khup chan oli ahet pravinji..
श्रीकांत रा. देशमाने.

[ कविता म्हणजे कागद,
लेखणी अन् तू... ]

Offline Pravin Dongardive

 • Newbie
 • *
 • Posts: 12
Re: शृंगार
« Reply #2 on: December 20, 2017, 03:30:08 PM »
खूप खूप धन्यवाद सर

Offline Deokumar

 • Newbie
 • *
 • Posts: 26
Re: शृंगार
« Reply #3 on: February 15, 2018, 05:23:35 PM »
खुप छान....