Author Topic: तू दिवा मी पेटणारी वात आहे......  (Read 556 times)

Offline SHASHIKANT SHANDILE

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 369
  • Gender: Male
  • शशिकांत शांडिले, नागपुर
का मला छळते अशी ही रात आहे
शोधतो माझ्यात का तू जात आहे।।

खूप झाले वाद आता बंद व्हावे
माणसांना तोडण्या हे घात आहे।।

धर्म जाती का तरी घेऊन चालू
एकतेचे गीत मी हे गात आहे।।

आपली सोडून आता जात देऊ
हीच माझी शेवटीची बात आहे।।

आग केली खूप राया जीवघेणी
शांततेचे सार संगीतात आहे।।

ये उभा हो संगतीने यार माझ्या
रंगले वादात सारे हात आहे।।

मी तुझा भाऊ सख्या मानून घे तू
तू दिवा मी पेटणारी वात आहे।।
------------------//**--
शशिकांत शांडिले, नागपूर
भ्र.९९७५९९५४५०
Its Just My Word's

शब्द माझे!