Author Topic: मी जरी चुपचाप येथे पाहतांना  (Read 375 times)

Offline SHASHIKANT SHANDILE

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 369
  • Gender: Male
  • शशिकांत शांडिले, नागपुर
तो शहाणा मंदिरांना घाण म्हणतो
मी जरासा शांत त्याला छान म्हणतो

वाटले त्याला कदाचित मी तयाचा
मी दिलेल्या वावला तो मान म्हणतो

मागताना भीक त्याचा जन्म गेला
मी दिलेल्या आसरा मी दान म्हणतो

त्रास व्हावे मंदिराने का कुणाला
का तयाने सोडिले हे बाण म्हणतो

मी कधी ना काढली जाती कुणाची
जाणुनी तो का स्वतःला हान म्हणतो

मी जरी चुपचाप येथे पाहतांना
ठेव त्याला बोलतांना भान म्हणतो
-------------------//**--
शशिकांत शांडिले, नागपूर
भ्र.९९७५९९५४५०
« Last Edit: September 25, 2017, 12:30:23 PM by SHASHIKANT SHANDILE »
Its Just My Word's

शब्द माझे!

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline SHASHIKANT SHANDILE

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 369
  • Gender: Male
  • शशिकांत शांडिले, नागपुर
मी जरी चुपचाप येथे पाहतांना
« Reply #1 on: September 25, 2017, 12:28:40 PM »
तो शहाणा मंदिरांना घाण म्हणतो
मी जरासा शांत त्याला छान म्हणतो

वाटले त्याला कदाचित मी तयाचा
मी दिलेल्या वावला तो मान म्हणतो

मागताना भीक त्याचा जन्म गेला
मी दिलेल्या आसरा मी दान म्हणतो

त्रास व्हावे मंदिराने का कुणाला
का तयाने सोडिले हे बाण म्हणतो

मी कधी ना काढली जाती कुणाची
जाणुनी तो का स्वतःला हान म्हणतो

मी जरी चुपचाप येथे पाहतांना
ठेव त्याला बोलतांना भान म्हणतो
-------------------//**--
शशिकांत शांडिले, नागपूर
भ्र.९९७५९९५४५०
« Last Edit: September 25, 2017, 12:29:53 PM by SHASHIKANT SHANDILE »
Its Just My Word's

शब्द माझे!