Author Topic: Avant  (Read 227 times)

Offline Priyanka Kale

  • Newbie
  • *
  • Posts: 1
Avant
« on: December 18, 2017, 10:45:05 AM »
Nakalt kase haluch khudakan
hothanvarti hasu ale
nhavate jari karan kahi
rang mani bahu pasarle
kokilech aavaj ani pahat
suryache kiran ani phulanch suvas
shitijapalikade ahe tari kahi gele jari dur kahich nhi
nisrgatali hich gamat ahe
ssutale jar he kole tar jivan tumachech ahe

Marathi Kavita : मराठी कविता