Author Topic: तडका - रोड अपघात  (Read 216 times)

Offline vishal maske

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 1,492
तडका - रोड अपघात
« on: November 05, 2015, 08:16:37 AM »
रोड अपघात

रस्त्यावरून येता-जाता
घ्यावी सदैव काळजी
वाहनधारकांनी वाहन
चालवु नयेत निष्काळजी

स्वत:सह इतरांसाठीही
वाहतुक नियम पाळले जावे
जागरूक राहून सदैव इथले
रोड अपघात टाळले जावे

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Marathi Kavita : मराठी कविता