Author Topic: तडका - सुगरणींनो  (Read 205 times)

Offline vishal maske

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 1,491
तडका - सुगरणींनो
« on: November 12, 2015, 04:07:39 PM »
सुगरणींनो

लाडूची होणारी चाचणी
सुगरणीचीही चाचणी असते
एकदा चाचणी चुकली तर
लाडू कला ना पचनी असते

सांभाळून घ्या चाचणी जराशी
चाचणीत फसगत होऊ नये
अन् फसल्या गेल्या चाचणीचा
उगीच साखरेला दोष देऊ नये

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Marathi Kavita : मराठी कविता