Author Topic: तडका - आधार एक आधार  (Read 318 times)

Offline vishal maske

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 1,492
तडका - आधार एक आधार
« on: November 07, 2017, 08:06:20 AM »
आधार एक आधार

आता अलर्ट वर अलर्टची
मोबाईलला शिंक आहे
आठवणीचा मुद्दा एकच
मोबाईल आधार लिंक आहे,.?

मोबाईल नंबरही आधाराला
आधारच मागु लागले आहे
त्यांचेच नंबर चालु राहतील
जे जे अलर्टला जागले आहे

अॅड. विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Marathi Kavita : मराठी कविता