Author Topic: तडका - आंदोलनं  (Read 263 times)

Offline vishal maske

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 1,489
तडका - आंदोलनं
« on: November 16, 2017, 07:40:02 AM »
आंदोलन

आंदोलनांतील प्रश्नावरती
तत्परतेने तोडगे काढावेत
पण आंदोलनं करता करता
आंदोलनकर्ते ना पीडावेत

आंदोलनंही करावेत असे की
विरोधकही बनावे प्रशंसक
पण ऊगीच ऊग्र स्वरूपाचे
आंदोलनं नसावेत विध्वंसक

अॅड. विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Marathi Kavita : मराठी कविता