Author Topic: तडका - दांडी  (Read 279 times)

Offline vishal maske

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,542
तडका - दांडी
« on: December 20, 2017, 02:55:51 PM »
दांडी

याला वयाचेही बंधन नाही
कोणत्याही वयात घडत आहे
दांडी मारण्याची सवय बघा
दिवसें-दिवस वाढत आहे

कधी-कधी ही मुद्दामहून तर
कधी अचानकही घडू शकते
पण भल्या-भल्यांना सहजपणे
हि दांडी महागात पडू शकते

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Marathi Kavita : मराठी कविता