Author Topic: तडका - ऊडी चुकीची  (Read 279 times)

Offline vishal maske

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,542
तडका - ऊडी चुकीची
« on: January 05, 2018, 10:22:14 PM »
ऊडी चुकीची

एकाने मारताच ऊडी
सारेच मारतात ऊडी
मग हाकणारेही बघा
खुशाल मारतात दडी

कुणी करतात आरोप
कुणी सांत्वनही करतात
हाकणारे सदा सुरक्षित पण
इथे ऊड्या मारणारेच मरतात

अॅड. विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Marathi Kavita : मराठी कविता