Author Topic: तडका - कर करकर  (Read 251 times)

Offline vishal maske

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,517
तडका - कर करकर
« on: January 19, 2018, 07:53:21 PM »
कर करकर

पेट्रोलवरतीच बोलु काही
मुद्दा जरा हा चर्चिक आहे
कारण गाडी फिरवणे म्हणजे
आजकाल जरा खर्चिक आहे

म्हणूनच काटकसर करणारेही
आता गाड्या घरीच ठेऊ लागतील
पण घरी लावल्या गाड्यावरतीही
कुणी वेगळा कर लाऊ लागतील

अॅड. विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Marathi Kavita : मराठी कविता