Author Topic: तडका - न् सोसेल मिडीया  (Read 300 times)

Offline vishal maske

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,517
तडका - न् सोसेल मिडीया
« on: January 23, 2018, 06:55:06 AM »
न् सोसेल मिडीया

आहे स्वातंत्र्य म्हणूनच तर
हवा तसा हा वापरू लागले
ज्याला अक्कल भाग नाही
ते ही ऊगीच डाफरू लागले

बरळलं कुणी काहीही तर
कोण कुणाला पोसेल कसा
गैरवापर जर वाढला तर
मिडीया तरी सोसेल कसा

अॅड. विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Marathi Kavita : मराठी कविता