Author Topic: तडका - राजकीय घरोबा  (Read 307 times)

Offline vishal maske

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,566
तडका - राजकीय घरोबा
« on: February 06, 2018, 10:41:44 PM »
राजकीय घरोबा

अहो जेथुन तोडले संबंध
पुन्हा तिथेच लक्ष आहे
जमेनाही अन् करमेनाही
याला काळही साक्ष आहे

पुन्हा एकत्रित लढण्याचा
विचार नटला जाऊ शकतो
जुना घरोबा नव्या-नव्याने
इथे थाटला जाऊ शकतो

अॅड. विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Marathi Kavita : मराठी कविता