Author Topic: तडका - प्रेमाची भाषा  (Read 240 times)

Offline vishal maske

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,541
तडका - प्रेमाची भाषा
« on: April 05, 2018, 08:42:07 AM »
प्रेमाची भाषा

अहो सोनु-जानु झालेत कुणी
कुणा-कुणी बाबु झाले आहेत
आता हे हमखास म्हणू शकतो
की लोक प्रेमात भोळे आहेत

मॉडर्न यूगाची मॉडर्न झलक
आजची आजीही कळवू लागली
अन् सत्तरी पार आजोबालाही
ती पिल्लु म्हणून बोलवु लागली

अॅड. विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Marathi Kavita : मराठी कविता