Author Topic: तडका - रंगीत निषेध  (Read 304 times)

Offline vishal maske

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,565
तडका - रंगीत निषेध
« on: April 15, 2018, 08:06:15 PM »
रंगीत निषेध

हे निषेधाचे रंग देखील
रंगी-बेरंगी होऊ लागले
जात-आणि धर्म पाहून
निषेधी रंग घेऊ लागले

कुठे काळा तर कुठे निळा
कुठे-कूठे तर भगवा आहे
रंगीत निषेध करता-करता
धार्मिक विचार नागवा आहे

अॅड. विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Marathi Kavita : मराठी कविता