Author Topic: तडका - अफवा  (Read 108 times)

Offline vishal maske

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,532
तडका - अफवा
« on: June 29, 2018, 08:05:46 AM »
अफवा

खरी जरी नसली तरी
आहे खरीच भासणारी
जलदतेने पसरणारी
अन् विश्वासही बसणारी

ती जेव्हाही येते तेव्हा
तीची भलती धूम असते
ही अफवा आहेच अशी
जी विश्वासाचा खुन असते

अॅड. विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Marathi Kavita : मराठी कविता