Author Topic: तडका - काळा पैसा  (Read 207 times)

Offline vishal maske

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,566
तडका - काळा पैसा
« on: June 30, 2018, 08:24:14 AM »
काळा पैसा

कुणी म्हणतो काळा नाही
कुणी म्हणतो काळा आहे
स्वीझ बँकेतील पैशांवर
सगळ्यांचाच डोळा आहे

विकासाच्या अडवणूकीचे
भ्रष्टाचार हे एक जाळे झाले
काळा पैसा शोधता-शोधता
माणसं देखील काळे झाले ?

अॅड. विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Marathi Kavita : मराठी कविता