Author Topic: तडका - सत्याचे सत्य  (Read 161 times)

Offline vishal maske

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,545
तडका - सत्याचे सत्य
« on: July 03, 2018, 06:18:59 AM »
सत्याचे सत्य

पुर्वीपासुनही ऐकतो आहोत
असत्य कधीच जिंकत नाही
ऊशिर होतो सत्य जिंकण्या
पण असत्यापुढे झूकत नाही

सत्य जिंकण्याच्या आशेवर
जिंदगी देखील वाहिली जाते
अन् सत्य जिंकण्याची वाट
वाट लागुस्तर पाहिली जाते

अॅड. विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Marathi Kavita : मराठी कविता