Author Topic: तडका - अफवा एक हत्यार  (Read 98 times)

Offline vishal maske

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,532
तडका - अफवा एक हत्यार
« on: July 05, 2018, 07:36:18 PM »
अफवा एक हत्यार

नुसती अफवाच फिरता
त्यावर संशयही स्वार होतो
अन् संशयापोटी कधी कधी
निरापराधांवरही वार होतो

निरापराधांना शिक्षा नसावी
लाख मोलाचा विचार आहे
अफवाची पडताळणी करा
अफवा घातक हत्यार आहे

अॅड. विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Marathi Kavita : मराठी कविता