Author Topic: तडका - अत्याचार  (Read 242 times)

Offline vishal maske

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,566
तडका - अत्याचार
« on: July 12, 2018, 07:59:05 PM »
अत्याचार

हिंसक विचार सरणीचे
कित्तेकांना फॅड आहेत
जाणीवहीन माणसांचे
डोकेच जणू मॅड आहेत

सारं काही कळत असुनही
विचार त्यांचे सडले आहेत
म्हणून तर हल्ली समाजात
अत्याचारही वाढले आहेत

अॅड. विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Marathi Kavita : मराठी कविता