Author Topic: तडका - वाचाळकी  (Read 223 times)

Offline vishal maske

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,566
तडका - वाचाळकी
« on: September 07, 2018, 07:13:03 AM »
वाचाळकी

हा विषय आजचा नव्हे
हा तर फार जुना आहे
वाचाळकी आजार नव्हे
हा नालायक पणा आहे

कधी कुठे काय बोलायचे
हि अक्कल असली पाहीजे
नसता वाचाळकी निर्गमणारी
हि पिलावळच नसली पाहिजे

अॅड. विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Marathi Kavita : मराठी कविता