Author Topic: तडका - दर विशेष  (Read 173 times)

Offline vishal maske

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,573
तडका - दर विशेष
« on: September 13, 2018, 08:25:57 AM »
दर विशेष

पेट्रोल-डिझेल भाव
जरी वाढले आहेत
तरी देखील प्रवास
ना कुणी सोडले आहेत

कारण हा प्रवास जणू
जिवनावश्यक बाब आहे
म्हणूनच तर दर वाढीवर
रोज नव-नवा दाब आहे

अॅड. विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Marathi Kavita : मराठी कविता