Author Topic: तडका - महागाई एक विघ्न  (Read 157 times)

Offline vishal maske

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,553
तडका - महागाई एक विघ्न
« on: September 14, 2018, 07:04:22 AM »
महागाई एक विघ्न

कर वसुली बाबतीत पहा
वेग-वेगळे महा-भाग झाले
कर आकारणीचा परिणाम
गणेशजीही महाग झाले

देवा-धर्माच्या नावाखाली
कोण म्हणतो लुटत नाहीत
मानवी स्वार्थी मनामधुन
इथे देव सुध्दा सुटत नाहीत

अॅड. विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Marathi Kavita : मराठी कविता