Author Topic: तडका - दैनिक जगणं  (Read 256 times)

Offline vishal maske

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,570
तडका - दैनिक जगणं
« on: September 25, 2018, 08:30:46 AM »
दैनिक जगणं

कालचा काळ जुना
आज नवा दिवस आहे
ऊद्याच्या दिवसासाठी
नव्या-नव्याने नवस आहे

हिच रीत रोज घडते
याला कुठे आवर आहे,.!
इथे तर तोच खुश आहे
ज्याच्याकडे पावर आहे,.

अॅड. विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Marathi Kavita : मराठी कविता