Author Topic: तडका - एक निष्कर्ष  (Read 217 times)

Offline vishal maske

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,570
तडका - एक निष्कर्ष
« on: October 25, 2018, 08:47:28 AM »
एक निष्कर्ष

विषय असो कोणताही
छेडणारे कमी नाहीत
आपल्या माणसांचे पायही
ओढणारे कमी नाहीत

आपणच आपला विकास
कधी-कधी रखडून घेतो
राग-द्वेश अन् मत्सरापाई
दारिद्रयाला जखडून घेतो

अॅड. विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Marathi Kavita : मराठी कविता