Author Topic: सारे जेवायला बस्सा  (Read 612 times)

Offline GANESH PAWAR PATIL

  • Newbie
  • *
  • Posts: 5
सारे जेवायला बस्सा
« on: April 21, 2019, 04:30:38 PM »
                              सारें जेवायला बस्सा

                              जामून ताटात खेळतो
                              रवा मात्र परातीत मळतो
                               खाऊन खाऊन फुगतो अस्सा
                               सारे जेवायला बस्सा

                               तरी बरोबर लोणचे खाल्ले
                               त्यामध्ये तेल आम्ही पिले
                               असा खवळला घस्सा
                                सारे जेवायला बस्सा

                               कालवणात चपाती बुडते
                               गरमीने ती कुडकुडते
                               कुडकुडत घांस झाला अस्सा
                               सारे जेवायला बस्सा

                               सारे जेवायला बस्सा
                               खा-खा कालवणाचा रस्सा
                               सारे जेवायला बस्सा


                                                                :D :D :D :D :D कवी :- गणेश पवार पाटील .  :D :D :D :D :D

Marathi Kavita : मराठी कविता