Author Topic: " अन तिला पुन्हा भेटावंस वाटतं "  (Read 1111 times)

Offline Ajay Pardeshi

  • Newbie
  • *
  • Posts: 26
               
           " अन तिला पुन्हा भेटावंस वाटतं ..."

 प्रेमाचा शब्द़ तिचा पुन्हा ऐकावंस वाटतं
 नकळत हृदयाशी झालेलं भास हवहवंस वाटतं
 पावसाच्या सरीं संगे चिंब भिजावंस वाटतं
 "अन तिला पुन्हा भेटावंस वाटतं "...

 भिरभिरणाऱ्या फुलपाखराला पुन्हा
 त्या फुलावर बसावंस वाटतं
 गर्द़ अंधारी चांदण्या रात्री संगे फिरावंस वाटतं
 उमट़लेल्या पावलांवर पाऊल ठेवावंस वाटतं
 " अन तिला पुन्हा भेटावंस वाटतं "...

 अथांग पसरलेल्या पाण्याला पुन्हा
 किनारी़ यावंस वाटतं
 कधीही न तुटणारा धागा पक्क करावंस वाटतं
 सैल झालेलं तिचा हात गच्च धरावंस वाटतं
 " अन तिला पुन्हा भेटावंस वाटतं "...

 जुळले मन जेथे, तेथे पुन्हा एकजीव व्हावंस वाटतं
 भेटून सगळं गुपित एकदा सांगावंस वाटतं
 भूतकाळात जाऊन तिला मनभरून बघावंस वाटतं
 " अन तिला पुन्हा भेटावंस वाटतं "... ®

                       
                           :- ® Ajay Pardeshi
                           :- ✒️ 04 FEB, 2018
                           :- Mob.No:- 8355912106
                             

« Last Edit: March 20, 2018, 02:50:33 PM by Ajay Pardeshi »