Author Topic: "natyatale aayushya"  (Read 651 times)

Offline manushitole

  • Newbie
  • *
  • Posts: 1
"natyatale aayushya"
« on: November 06, 2015, 11:22:22 AM »
AAyushyachya Valnavrti milale kahi sagesoyre
jivalahi jiv denare,kahi hote fkt nate sangnyasathi asnare...
anolkhi ya vishwat aaple ase khup kmi,
tiktil aaple mhnanare nate kiti yachi kunaakde nahi hmi
« Last Edit: November 06, 2015, 03:02:54 PM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता