Author Topic: भग्न आशा  (Read 446 times)

Offline shardul

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 186
भग्न आशा
« on: November 04, 2015, 07:41:10 PM »

तुला विसरणे मला कठीण जाते
पण तू फार विलंब केलास
परत भेटूया म्हणालास
पण गेलास तो गेलास


मंगळसूत्र बांधशील
या आशेत मी उगीच होते
नंतर काय काय घडले
मी किती खाल्ले गोते


आशा खूप लावलीस
शोभले का हे तुला
दुःख माझ्या मनीचे
कसे सांगू रे तुला


तुझ्याबरोबर विमानतळावर
सांग कोण होती ती
विश्वास बसणे कठीण होते
गुंग झाली माझी मती


निदान ओळख करून द्यायची ना
सगळेच मला गूढ आहे
केवळ आशेवर जगणारी मी
खरच मोठी मूढ आहे


प्रिन राम म्हात्रे


Marathi Kavita : मराठी कविता