Author Topic: पुन्हा मागे येणारा सोडून गेला  (Read 636 times)

तुझ्या अस्तित्वाला आज का तडा गेला
दुरूनच का तो चंद्र दिसेनासा झाला

त्या वळणावर आज ही उभा आहे
जिथं पुन्हा मागे येणारा सोडून गेला

 का उगा भांडू हृदयाशी
जो आपला तो आज नातं तोडुन गेला

हा संसार होता सारीपाटाचा डाव
का हा डाव आपला तो मोडून गेला

ओठांवरच्या रसात निपचित
पडलेला श्वास का रोखून गेला

विरहाच्या मिलनाचा तो दिवस
महिन्याच्या वाटेवर जोडून  गेला

नशा झाली होती प्रीतीची तो
नशेचा श्वास का गोठून गेला

एकमेकांच्या भेटीचा तो आनंद
या दुनिये समोर पाडून गेला

जाता जाता स्वप्नांना दुःखाचा
शेवटी निरोप धाडून गेला

तो एक दिवस येणार होता
आपला जो शेवटी कायमचा मारून गेला

विरहाच्या निखाऱ्यावर का
शेवटी हा देह जळून गेला

✍🏻(कवी.अमोलभाऊ शिंदे पाटील).
मो.9637040900.अहमदनगर

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline Shrikant R. Deshmane

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 501
  • Gender: Male
  • कविता म्हणजे कागद, लेखणी अन् तू...
Khupch chann
श्रीकांत रा. देशमाने.

[ कविता म्हणजे कागद,
लेखणी अन् तू... ]